Miljøministeriet / Miljøstyrelsen

Indberetninger

Her kan du se indberetninger fra de organisationer, som har tilsluttet sig charteret. Se indberetninger for alle områder.
Andre
Organisation Indberetning 2011 Indberetning 2012
Aalborg unversitet, Måltidsvidenskab & Folkesundhedsernæring (MENU)
Københavns Åbne Gymnasium
The Sociallab
Driftchef, Mogens Fonseca Pedersen
Landbrug & Fødevarer

De første som satte fokus på madspild

Landbrug & Fødevarer var de første i Danmark, som satte madspild på dagsordenen ved at synliggøre omfanget af madspild. I november 2006 offentliggjorde vi første gang beregninger for, hvor meget mad der årligt smides i skraldespanden fra de danske husholdninger.

Omfanget af madspild er synliggjort

Siden offentliggørelsen af de første beregninger, så har Landbrug & Fødevarer løbende beregnet danskernes madspild. Overordnet viser beregningerne, at hver dansker smider 125 kg. organisk affald i skraldespanden hvert år. Det svarer til mellem 60-65 kg. spiseligt mad årligt.

Omregnet til værdi betyder det, at danskerne årligt smider mad i skraldespanden for 16 mia. kr. For en familie med børn er madspildet på omkring 10.000 kr. om året. Beregningerne er løbende blevet offentliggjort og kommunikeret i FoodCulture og i stor stil gennem de landsdækkende medier.

Beregningerne har synliggjort madspildet og dermed øget bevidstheden omkring omfanget af madspild hos forbrugerne.  Det er forudsætningen for, at madspildet kan mindskes.

 

Forbrugeranalyser har sat fokus på madspildet

Landbrug & Fødevarer har gennemført flere forbrugerundersøgelser omkring danskernes holdning til madspild samt hvad der kan mindske madspildet. Et stort flertal af danskerne mener der skal gøres en indsats for at mindske madspildet, og de peger på dem selv, som dem der har det største ansvar. Undersøgelserne peger også på en række faktorer, som kan mindske madspildet. Disse faktorer er blevet offentliggjort i medier og på hjemmesider, så aktørerne i fødevareområdet har fået øget viden om at mindske madspildet.

Der er tegn på, at den store opmærksomhed og synliggørelse har mindsket madspildet. De solgte mængder af fødevarer i Danmark er faldet med 6-7 pct. fra 2007 til 2011. Ressourcebevidstheden hos forbrugerne er dermed øget.

 

Større madspild i december

Landbrug & Fødevarer har lavet beregninger som viser, at danskerne smider mad i skraldespanden for 1,6 mia. kr. alene i december, hvilket for en familie med børn svarer til knap 1.000 kr. Beregningerne er blevet kommunikeret i en lang række medier og har på den måde skabt opmærksomhed og øget bevidsthed hos danskerne.

 

Sådan kan resterne efter julemaden bruges

Det er omkring 2/3 af alle danskere, som spiser and juleaften. Der er en masse rester fra anden, som ofte er svære at få anvendt. Landbrug & Fødevarer har derfor udviklet en resteopskrift ”Andesalat med bulgur”, som er god inspiration til at få brugt resterne fra juleaften. Opskriften er tilgængelig på www.voresmad.dk  

Landbrug & Fødevarer er med i fælles projekt for mindre madspild

Landbrug & Fødevarer har indgået et samarbejde med Forbrugerrådet og Stop Spild Af Mad omkring et fælles projekt, som skal hjælpe forbrugerne til at undgå madspild. Projektet blev i gang sat den 1. januar 2012 og vil løbe et år. Der vil løbende komme resultater fra projektet.

Hovedresultaterne var samarbejdet var følgende:

Afholdelse af konference sammen med FDB

Den 20. november afholdte Landbrug & Fødevarer en konference sammen med FDB omkring grøn omstilling med særlig fokus på mindre madspild. Der var knap 200 deltagere fra fødevarevirksomheder, detailhandel, offentlige myndigheder samt andre interessenter. Der kom en række input omkring tiltag, som kan mindske madspild, som Landbrug & Fødevarer vil arbejde videre med.

Planer for 2013

I 2013 er der planer om at fortsætte samarbejdet med Forbrugerrådet samt StopSpildAfMad. Der udover vil vi fortsætte arbejdet både internt samt blandt vores medlemmer omkring mindre madspild. Vi betragter madspild som en væsentlig del af arbejdet omkring et mere ressourceeffektivt samfund.